DSW - miejsce dla Ciebie

Dziennikarstwo motoryzacyjne

Studia II stopnia (uzupełniające magisterskie)

Studia magisterskie w ramach specjalności Media i marketing w branży motoryzacyjnej są kontynuacją i uzupełnieniem studiów licencjackich dziennikarstwa motoryzacyjnego. W procesie kształcenie student zdobędzie nie tylko znajomość warsztatu dziennikarskiego, ale również posiądzie niezbędne kompetencje merytoryczne, do których zaliczyć można: znajomość nowych technologii, marketingu, zarządzania i reklamy, a także mechanizmów logistyki, budowy i funkcjonowania floty, jak również zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego i rynku ubezpieczeń. Zdobyta wiedza pozwoli studentowi umiejętnie wykorzystywać i weryfikować metody badań a także analizować i szacować zmiany zachodzące na rynku, zarówno lokalnym jak i globalnym. Adresatami specjalności są absolwenci szkół wyższych z zakresu: dziennikarstwa i komunikacji społecznej, politologii i stosunków międzynarodowych, logistyki, zarządzania, kierunków technicznych i innych pokrewnych.

 

W trakcie studiów przewidziano kilkanaście przedmiotów specjalnościowych. Są one inne niż te realizowane w trakcie studiów licencjackich i ruszają już na pierwszym semestrze. Większość zajęć prowadzonych będzie przez specjalistów i praktyków z branży motoryzacyjnej. 

Zapraszamy!