DSW - miejsce dla Ciebie

Dziennikarstwo motoryzacyjne

Dziennikarstwo motoryzacyjne

Kierunek: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
Stopień: I
Profil: praktyczny
Ogólna liczba godzin: studia stacjonarne (1800), studia niestacjonarne (1083)

Ogólna charakterystyka specjalności:

 • studia przygotowują do podjęcia pracy w branżowych instytucjach medialnych,
 • stwarzają możliwości uzyskania kompetencji w zakresie organizacji i realizacji eventów motoryzacyjnych,
 • absolwenci będą także przygotowani do pracy w agencjach marketingowych i PR,
 • studia pozwalają na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z testowaniem i prezentowaniem samochodów jak i motocykli,
 • program obejmuje też treści dotyczące uwarunkowań prawa ruchu drogowego w Polsce i UE.  

 Najbardziej atrakcyjne przedmioty kierunkowe i ogólne:

 • warsztat językowy dziennikarza
 • badania Internetu
 • podstawy tworzenia serwisów internetowych
 • elementy reklamy i marketingu
 • produkcja telewizyjna i filmowa
 • współczesne systemy medialne w Polsce i na świecie
 • wprowadzenie do dziennikarstwa gazetowego i magazynowego
 • wprowadzenie do dziennikarstwa radiowego
 • wprowadzenie do dziennikarstwa telewizyjnego

Najbardziej atrakcyjne przedmioty: 

 • rozwój motoryzacji w Polsce i na świecie
 • rajdy samochodowe i motocyklowe
 • rynek producentów motoryzacyjnych
 • fotografia motoryzacyjna
 • nazewnictwo motoryzacyjne
 • tuning i car audio
 • mototrendy i design
 • prasa motoryzacyjna
 • techniki bezpiecznej jazdy

Najciekawsze zadania realizowane na studiach:

 • udział w wybranych targach motoryzacyjnych
 • aktywne współorganizowanie eventów motoryzacyjnych
 • testowanie samochodów
 • redagowanie branżowych testów dziennikarskich
 • prowadzenie profesjonalnej analizy zawartości mediów motoryzacyjnych

Wymiar praktyk: 120 godzin (60 godzin na I i 60 godzin na II roku studiów)

Najciekawsze miejsca praktyk:

 • redakcje magazynów motoryzacyjnych
 • redakcje internetowych portali motoryzacyjnych
 • agencje eventowe
 • agencje marketingowe i PR
 • firmy spdycyjne

Przykładowe nazwiska prowadzących: dr Bartłomiej Łódzki,
dr Agnieszka Janiak, dr Agnieszka Węglińska